Home / Dienst na verkoop / Omruilen supplies

Omruilen supplies

Garantie op supplies bij Tasco

Garantie op verbruiksproducten is geen standaard aangelegenheid. Vele van onze collega’s staan helemaal
geen of een zeer beperkte garantie toe. Tasco geeft een zeer ruime garantie voor verbruiksproducten (enkel
op cartridges, niet op printkoppen en maintenance module), maar het spreekt dan ook voor zich dat deze
enkel onder strenge voorwaarden kan worden toegestaan.

De garantie is:
Carry-in. M.a.w. de klant dient de defecte supply op eigen kosten terug te zenden aan het magazijn
van Tasco in België.
Geen omruiling. De klant dient hetzelfde product aan zijn gebruikelijke voorwaarden te bestellen.
Na volledige afwerking van de procedures krijgt de klant een kredietnota indien aan ALLE voorwaarden is voldaan.

Aanvraag goedkeuring van onze technische dienst voor het terugsturen van jouw defecte supplies doe je hier!

Zo bent u zeker dat alle nodige documenten aanwezig zijn en is de kans veel kleiner dat terggezonden supplies afgekeurd worden.
Vul jouw aanvraag in en krijg direct een antwoord of jouw supplies een vervanging zullen krijgen.

Voorwaarden voor geldige garantie

De supply wordt pro-rata volgens het verbruik in schijven van 20% vergoed. Een kredietnota voor het
resterende verbruik zal worden opgemaakt (Vb. als het gewicht aangeeft dat 38% van de supply werd
verbruikt, ontvangt u een kredietnota voor 60% van de waarde van de supply). Het verbruik wordt dus
steeds afgerond naar de hogere 20% schijf.
● De supply die voor 80% of meer verbruikt is zal niet vergoed worden. De tellerstanden en het verbruik
zijn steeds schattingen en 80% kunnen we dus ook als normaal verbruik beschouwen.
● De supply mag maximaal 12 maanden geleden bij Tasco aangekocht zijn.

Volgend document is noodzakelijk om een kredietnota te kunnen toestaan:
● Copy factuur van de aankoop + duidelijke en gedetailleerde omschrijving van het probleem
● Wanneer mogelijk proefafdrukken waarop het probleem duidelijk zichtbaar is
● Configuratiepagina (enkel bij Imprint)

Eisen i.v.m. de verpakking en behandeling voor de supply.
● In de originele verpakking en dichtgekleefd
● Openingen op de cartridges dienen te worden dichtgekleefd. Gelieve geen tape op de spuitkanalen
van de cartridge te kleven, dit maakt het testen onmogelijk.
● De photoconductors moeten afgesloten worden (oranje deksel) en eerst in dichtgekleefde plastic te
zijn verpakt. Toners moeten gesloten zijn (klep).

Dit is nodig om de supply te kunnen testen. Niet correct verpakte goederen lekken tijdens het transport en
kunnen niet worden getest. Indien de goederen niet kunnen worden getest is een kredietnota
uitgesloten.

Procedure:

De klant bestelt de nieuwe supply waarvoor hij een factuur ontvangt. Deze factuur dient volledig binnen
de normale voorwaarden te worden voldaan. Ongeacht of later een kredietnota wordt opgemaakt
wegens garantie.
● De klant stuurt de defecte supply OP EIGEN KOSTEN terug naar het magazijn van Tasco in België. De
supply moet op de juiste manier zijn verpakt en zijn voorzien van de nodige documenten.
● Wanneer we de supply hebben ontvangen zal hij worden getest en wordt beslist of er een
kredietnota (volledig, gedeeltelijk of geen) wordt opgemaakt.
● De kredietnota zal niet worden toegestaan als de procedure niet werd gevolgd, aan één van
bovenstaande voorwaarden niet is voldaan of het product éénvoudigweg niet onder garantie was.

Scroll naar boven