Home / Dienst na verkoop / WUC of werkurencontract

WUC of werkurencontract

Met een werkurencontract bij tasco heeft u onbeperkt in de tijd de mogelijkheid om support te krijgen. Deze uren kan u volledig zelf invullen. Deze kunnen gebruikt worden voor bijvoorbeeld een installatie , opleiding of support na verkoop.

1 Werkurencontract in de praktijk

We lichten het WUC toe a.d.h.v. een praktisch voorbeeld.

Situatieschets

* Dit is toepasbaar op het vaste land van België, Frankrijk, Luxemburg en Nederland (uitgezonderd eilanden, afgelegen en overzeese gebieden). Enkel de voorrijkosten kunnen verschillen.

Installatie:

Onze technieker heeft bij ons een halfuur nodig ter voorbereiding, hij komt ter plaatse en heeft 2 u nodig om de machine uit te laden en te installeren. Vervolgens ontvangt u een opleiding van 1u. Hiervoor zal er 4,5u van uw werkurencontract afgetrokken worden. (totale tijd die onze technieker nodig heeft + 1u forfaitair voor de verplaatsing)

Support:

Uw toestel vraagt om een onderdeel te vervangen. U herinnert zich vaag dat de technieker dit aangehaald heeft bij de opleiding, maar vraagt zich af hoe dat nu weer juist ging. I.p.v. de handleiding te zoeken en te lezen kan u steeds naar onze helpdesk bellen. Nog geen kwartier later draait u weer productie dankzij de telefonische support door één van onze techniekers.

Herstelling onder garantie:

Uw toestel heeft een technisch probleem en valt nog onder garantie. De fabrieksgarantie van dat type toestel is carry-in. (zonder garantie-uitbreiding/WEXT wordt de fabrieksgarantie als standaardgarantie uitgevoerd). De technieker zal toch ter plaatse moeten komen om het toestel te herstellen. Stukken en werkuren zullen u niet aangerekend worden. De verplaatsing zal u gefactureerd worden.

Gewone herstelling:

Na de garantieperiode doet zich opnieuw een probleem voor. Onze technieker komt ter plaatse en vervangt 2 onderdelen ter waarde van € 250. De reparatie duurt 2u. In totaal worden er 3u afgetrokken van de WUC. Enkel een factuur voor de wisselstukken zal worden opgemaakt en toegezonden.

2a. Werkurencontract bij installatie of implementatie

Met een werkurencontract komt u nooit voor verrassingen te staan. Vanzelfsprekend schatten we samen de tijd in voor installatie en opleiding. Maar enkel de werkelijk gepresteerde uren zullen u aangerekend worden. Een duidelijk en eerlijk systeem!

De uren die u aangerekend worden bevatten:

  • Voorbereiding bij ons op bedrijf (klaarzetten en testen toestellen)
  • Verplaatsing van de technieker en van de meeste toestellen (voor toestellen die door ons niet getransporteerd kunnen worden zal dit apart gefactureerd worden)
  • Voorbereidingen ter plaatse (machines uitpakken, op hun plaats zetten, …)
  • Installatie
  • Training

Voor sommige toestellen of software zal de technieker niet ter plaatse komen voor de installatie. We zullen dan indien nodig uw computer overnemen en telefonisch instructies geven om een vlotte installatie, een goede werking en een opleiding te verzekeren. Zo bespaart u weer op de voorrijkosten.

Een WUC maakt niet enkel de installatie van machines eenvoudiger en goedkoper. Ook onze IT klanten gebruiken dit systeem. De installatie en de implementatie van een server, pc’s of ander IT materiaal worden met een WUC verrekend.

2b. Verplaatsing of voorrijkosten

Voorrijkosten met een WUC zijn een pak voordeliger en transparanter. Normaal gezien wordt de prijs van het transport verrekend op basis van het aantal kilometer, met een minimum bedrag van €109,71. Met een WUC wordt er steeds met een forfait gewerkt.

De forfait wordt berekend op basis van de afstand tot 1 van onze officiële adressen (Gavere, Dordrecht, Rijsel of Parijs) en geldt voor het vasteland van België, Frankrijk, Nederland en Luxemburg.

  • binnen een straal van 30 km of in België bedraagt de forfait 1 uur
  • tussen 30 en 130 km bedraagt de forfait 2 uur
  • tussen 130 en 260km bedraagt de forfait 3 uur
  • boven 260km bedraagt de forfait 6 uur
  • Andere landen, eilanden, afgelegen en overzeese gebieden zullen steeds individueelbehandeld worden.

2c. Technische problemen en onderhoud

Zelfs met de beste toestellen kan er eens iets misgaan. Ook hiervoor is een werkurencontract een gepaste oplossing. We maken hier een duidelijk verschil tussen herstellingen in garantie en buiten garantie of onderhouden.

Herstellingen en fabrieksgarantie:

Standaard volgen we de garantievoorwaarden van onze leveranciers. Sommige fabrikanten bieden “Carry-in” garantie, voor andere is de garantie enkel op stukken. In het eerste geval bespaart u op de voorrijkosten. Wanneer er standaard enkel garantie op stukken voorzien is, bespaart u zowel op de verplaatsing als op de werkuren voor de herstelling.

Herstellingen buiten garantie:

Alle werkuren en verplaatsingen worden verrekend a.d.h.v. uw werkurencontract. Enkel de stukken en onderdelen die vervangen werden zullen worden aangerekend.

Onderhoud:

Een onderhoud is geen technisch defect, dit valt nooit binnen de garantie. Regelmatig preventief onderhoud wordt aangeraden om uw toestellen optimaal te doen werken. Met een WUC is dit ook weer een stuk goedkoper.

2d. Support

Bijkomende opleiding en training:

Een nieuwe operator of bijkomende uitleg nodig? Geen probleem. Met een WUC worden de uren verrekend voor deze extra trainingen. U kunt ook beroep doen op onze technici voor opleidingen die verwant zijn aan de producten. Als u bv. een grafische printer aankoopt verzorgen we, indien gewenst, een opleiding met grafische opmaak pakketten (CorelDraw/Adobe/…).

Remote support:

Wij verzorgen ook support van bij ons op het bedrijf. Dit kan telefonisch, via uw pc die overgenomen wordt of via een combinatie. U hebt onmiddellijk bijstand door een ervaren technieker. Deze service biedt u heel wat voordelen. Vele van de gebruikersproblemen zijn immers zo op te lossen. U kunt met om het even welke vraag terecht: technische problemen met de toestellen, hulp bij het gebruik van applicatiesoftware, hulp bij het gebruik van uw apparatuur, enz. U wordt ogenblikkelijk geholpen en bovendien spaart u hiermee de verplaatsingskosten.

Op onze helpdesk krijgt u altijd een technieker aan de lijn. Zo verliest u geen kostbare tijd. Indien noch de technicus, noch zijn collega’s, u telefonisch kunnen helpen zal de dienst planning onmiddellijk een interventie ter plaatse kunnen inplannen. Dankzij de kennis die

de technicus ondertussen over het probleem bezit zal de interventie een stuk makkelijker en sneller verlopen.

Als het over toestellen gaat die via een PC aangestuurd worden, kunnen deze perfect overgenomen worden door de technieker. Via ‘LogMeIn Rescue’ kunnen wij om het even welke PC overnemen, waar ook ter wereld (via web interface). Dit kan zonder voorafgaande

installatie van software of het openzetten van poorten (geen risico voor uw beveiliging). Dit kan natuurlijk pas nadat u op die bepaalde PC de goedkeuring gegeven heeft om dit te doen, en enkel voor die sessie.

U kunt onze handelingen volgen op uw scherm. Zo kunnen wij u door een bepaald probleem helpen en u demonstreren hoe u het probleem in de toekomst zelf kan oplossen.

Remote Administration:

Voor onze IT klanten gaan we nog een stap verder. Het beheer van computernetwerken is niet eenvoudig en vergt dikwijls vele kleine ingrepen. Wenst u uw netwerk optimaal en veilig te laten functioneren en daarom consequent de laatste patches en updates op uw

systeem te installeren? Wilt u het aanmaken van nieuwe gebruikers liever aan ons overlaten? Dit kan via het ‘remote administration’.

Hebt u een praktische vraag over Word of een ander softwarepakket? U hebt problemen met de installatie van een nieuw programma? Een instelling op uw toestel is niet correct? Ook dit kan via het ‘remote administration’.

Wij nemen de controle over uw computer over, vanuit onze lokalen, terwijl u gewoon kunt meekijken op uw eigen scherm. Eventueel kan een technicus u simultaan meer uitleg geven over hoe een bepaalde instelling moet gedaan worden.

Administratie, facturatie en prijzen van een WUC:

Net zoals bij een WEXT willen we met dit systeem de administratie tot een minimum beperken.

U hoeft geen contract te tekenen. U bestelt een pakket van 10u. Wanneer deze betaald zijn loopt het systeem. Het saldo van de uren komt nooit te vervallen en wordt telkens overgedragen naar het volgend jaar. Zo beschikt u over een handig middel om de planning van uw budget te vereenvoudigen.

Bij het overschrijden van het aantal uren wordt u automatisch een nieuwe factuur gestuurd voor een volgende schijf van 10u (tenzij anders overeengekomen). Indien u, door omstandigheden, geen WUC meer wil, kan u ons dit melden. U ontvangt dan een factuur met de eindafrekening. De gepresteerde, maar nog niet betaalde uren worden u aangerekend aan het gangbare werkurentarief van dat moment.

Alleen de gepresteerde uren zullen in mindering gebracht worden van uw account. Voor gepresteerde uren ter plaatse wordt dit verrekend per begonnen halfuur. Voor de remote support is dit per begonnen kwartier.

Bijkomend voordeel van een WUC is dat u niet telkens aparte bestelbonnen maakt en facturen ontvangt. Slechts één factuur wordt u verzonden bij de aanrekening van een nieuwe schijf. Daarbij vindt u ook een gedetailleerd overzicht van de gepresteerde uren die u toelaten dit te controleren.

Resultaat van een Werkurencontract:

1. Minder administratie

2. duidelijk overzicht van het aantal uren dat er aangerekend is

3. duidelijk overzicht van welke diensten er werden uitgevoerd

Voor meer informatie of voor het verkrijgen van uw garantie-uitbreiding belt u naar +32 9 389 79 90.

Vraag naar David. Met hem kan u over service praten!

Scroll naar boven